Płukanie i dezynfekcje instalacji wody pitnej – dlaczego są to procesy niezbędne?

Woda pitna jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki któremu tak naprawdę możemy żyć w zdrowych i komfortowych warunkach. Niemniej jednym z aspektów, który nieodłącznie związany jest z wodą pitną, jest oczywiście jej jakość. Na to wpływa z kolei zarówno stan techniczny jak i czystość instalacji sieci wodnych. Dlaczego więc zarówno płukanie jak i dezynfekcje wspomnianej już instalacji wody pitnej są procesami obowiązkowymi?

Jakie są skutki braku regularnego płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej?

Wspomniane już zostało, że najważniejszym parametrem wody pitnej jest jej jakość, a ten parametr z kolei uzależniony jest od stanu instalacji sieci wodnej. Nieregularne lub zbyt rzadko przeprowadzane procesy płukania i dezynfekcji takiej instalacji, sprzyjają temu, że w rurach odkłada się osad, który z kolei jest idealnym środowiskiem do rozwoju bakterii, grzybów, a także innych chorobotwórczych drobnoustrojów. Co więcej, wraz z czasem, osad ten będzie niezwykle trudny do usunięcia, a jego ilość znacznie się zwiększy. W efekcie, parametry wody pitnej będą ulegały dalszemu pogarszaniu się, aż w pewnym momencie osiągną one takie stężenie substancji szkodliwych iż nie będą one zgodne z europejskimi normami prawnymi. Jak łatwo można się domyślić, tego typu woda nie będzie się już nadawała nawet do wykorzystania w sposób przemysłowy, nie mówiąc już o zastosowaniu jej jako wody pitnej. Wieloletnie zaniedbania instalacji wody pitnej, mogą również wygenerować olbrzymie koszty związane z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, a także prac związanych z płukaniem i dezynfekcją podobnie zresztą jak i tych, które będą miały na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Jak wygląda proces płukania i dezynfekcji instalacji wody pitnej?

Płukanie i dezynfekcja instalacji wody pitnej, może być przeprowadzona z wykorzystaniem różnych metod. Niemniej jednak w pierwszej kolejności warto zlokalizować największe skupiska osadów i bakterii, w czym pomocne mogą okazać się kamery termowizyjne, którymi posługują się specjaliści z firmy: https://termowizjalakus.pl/. Kiedy problem osadu został zlokalizowany, płukanie i dezynfekcję instalacji wodnej można przeprowadzić w następujący sposób:

  • z wykorzystaniem podchlorynu sody- jest to jedna z najczęściej stosowanych metod, która sprawdza się w przypadku wody o niskim pH. Chlor jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekujących, który rozpyla się w przewodach instalacji wodnej, a następnie dokładnie się ją przepłukuje.
  • z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego- również skuteczny sposób dezynfekcji, który daje długotrwałe rezultaty. Co więcej kwas nadoctowy w reakcji z nadtlenkiem wodoru skutecznie zredukuje również formy przetrwalnikowe. Metoda ta nie spowoduje korozji rur, ani innych urządzeń instalacyjnych.
  • z wykorzystaniem dwutlenku chloru- dwutlenek chloru posiada właściwości utleniające, więc jest on niezwykle skuteczny w walce z drobnoustrojami, a także w przypadku innych zanieczyszczeń instalacji wody pitnej. Na skutek kontaktu z dwutlenkiem chloru, bakterie i inne formy przetrwalnikowe umierają. Metoda ta nie powoduje zaawansowanego procesu korozyjnego rur, a co więcej, dwutlenek chloru można wykorzystać w niższych stężeniach, dzięki czemu nie jest konieczne intensywne i wielokrotne przepłukiwanie rur po ich dezynfekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *